Ermənilər və həqiqətlər (rəsmi sənədlərdə)
F.Qaraoğlu

Professor F.Qaraoğlunun bu kitabında zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosial-iqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, yaşadıqları bölgələrdə ətrafa olan münasibətlərindən və türklərə qarşı törətdikləri məzalimlərdən bəhs edilir. Bu kitab xalqımızın bilmək məcburiyyətində olduğu tarixin bəzi qaranlıq səhifələrini oxuculara təqdim edir.

Bakı, «NURLAR», 400 səh.
ISBN:9952-426-70-4

 


Язык: az
Год: 2007

Библиотека

Albaniya tarixi. Alban salnaməsi. Mxitar Qoş

Подробнее

Социальные сети